Aurora Borealis – Muzeum L – Zilverberg – Foto’s

Expositie Aurora Borealis In-Situ Licht-Installatie door Wouter Bolangier

In-situ evenementen en in-situ tentoonstellingen zijn de drijfveer van het tentoonstellingsprogramma in het Muzeum L zowel op de site als in de binnenruimte

De kunstenaars nemen de architecturale en natuurlijk omgeving op om hun idee uit te werken.

De tentoonstellingen worden steeds vormgegeven en aangepast aan de onmiddellijke omgeving

Muze’um L is een katalysator voor culturele evenementen rond licht, lijn en landschap.